Ford long biên - Tận tâm, Uy tín, Chuyên nghiệp

Everest

Titanium 2.0L AT 4WD

ford-everest-anh-menu

Giá niêm yết:

1,399,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

TREND 2.0L AT 4X2

ford-everest-anh-menu

Giá niêm yết:

1,112,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

TITANIUM 2.0L AT 4X2

ford-everest-anh-menu

Giá niêm yết:

1,181,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

AMBIENTE 2.0L AT 4X2

ford-everest-anh-menu

Giá niêm yết:

1,052,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

Ambiente 2.0L MT 4x2

ford-everest-anh-menu

Giá niêm yết:

999,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

Ranger

Wildtrak 2.0L AT (4X4)

ford-ranger-anh-menu

Giá niêm yết:

918,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

Wildtrak 2.0L AT (4X2)

ford-ranger-anh-menu

Giá niêm yết:

853,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

XLS 2.2L (4X2) (AT)

ford-ranger-anh-menu

Giá niêm yết:

650,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

XLS 2.2L (4X2) (MT)

ford-ranger-anh-menu

Giá niêm yết:

630,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

XLT 2.2L (4X4) (AT)

ford-ranger-anh-menu

Giá niêm yết:

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

XLT 2.2L (4X4) (MT)

ford-ranger-anh-menu

Giá niêm yết:

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

Raptor

Ranger Raptor

ford-ranger-raptor

Giá niêm yết:

1,198,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

Tourneo

Trend

tourneo

Giá niêm yết:

999,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

Titanium

tourneo

Giá niêm yết:

1,069,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

Ecosport

1.5 AT TITANIUM

ford-ecosport-anh-dai-dien

Giá niêm yết:

648,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

1.5 AT TREND

ford-ecosport-anh-dai-dien

Giá niêm yết:

593,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

1.5L AT AMBIENTE

ford-ecosport-anh-dai-dien

Giá niêm yết:

569,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

1.5L MT AMBIENTE

ford-ecosport-anh-dai-dien

Giá niêm yết:

545,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

1.0L AT TITANIUM

ford-ecosport-anh-dai-dien

Giá niêm yết:

689,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

Transit

Cao cấp

ford-transit-anh-dai-dien

Giá niêm yết:

919,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

Tiêu chuẩn

ford-transit-anh-dai-dien

Giá niêm yết:

872,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

Tiêu chuẩn - Gói trang bị thêm

ford-transit-anh-dai-dien

Giá niêm yết:

879,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí

Explorer

Explorer Limited

ford-explorer-anh-dai-dien

Giá niêm yết:

1,999,000,000 VNĐ

Gọi để có giá tốt nhất:

  0837.42.9999
Xem chi tiết
Dự toán chi phí