Ford lọt Top 10 ôtô hút khách nhất thế giới năm 2018

1. Toyota Corolla (doanh số: 720.298 chiếc).

1. Toyota Corolla (doanh số: 720.298 chiếc).

2. Ford F-Series (doanh số: 623.087 chiếc).

2. Ford F-Series (doanh số: 623.087 chiếc).

>> Xem thêm:

3. Volkswagen Golf (doanh số: 508.693 chiếc).

3. Volkswagen Golf (doanh số: 508.693 chiếc).

4. Honda Civic (doanh số: 493.240 chiếc).

4. Honda Civic (doanh số: 493.240 chiếc).

5. Toyota RAV4 (doanh số: 486.907 chiếc).

5. Toyota RAV4 (doanh số: 486.907 chiếc).

6. Volkswagen Tiguan (doanh số: 474.943 chiếc).

6. Volkswagen Tiguan (doanh số: 474.943 chiếc).

7. Volkswagen Polo (doanh số: 442.136 chiếc).

7. Volkswagen Polo (doanh số: 442.136 chiếc).

8. Honda CR-V (doanh số: 399.841 chiếc).

8. Honda CR-V (doanh số: 399.841 chiếc).

9. Toyota Camry (doanh số: 394.249 chiếc).

9. Toyota Camry (doanh số: 394.249 chiếc).

10. Chevrolet Silverado (doanh số: 374.982 chiếc).

10. Chevrolet Silverado (doanh số: 374.982 chiếc).