Ford Long Biên

Đại Lý 3S Chính Thức của Ford Việt Nam(Bán Hàng, Dịch Vụ, Phụ Tùng)

  • Số 3 Nguyễn Văn Linh, P.Gia Thụy, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
  • 0243.576.3333 Hotline Bán hàng:0917.34.9696 - 0984.89.1919
  • 02432161839
  • http://longbienford3s.com.vn